Menu

štvrtok 15. novembra 2012

Devín v ranom stredoveku

Rád by som Vám odporučil veľmi zaujímavú knihu, ktorá vyšla v roku 2011, obsahovo a vizuálne je na veľmi vysokej úrovni, jej cena je pomerne nízka, avšak napriek tomu ju na pultoch väčšiny kníhkupectiev nenajdete. 


Cena knihy je iba 15 Eur, je vytlačená na kvalitnom kriedovom papieri s množstvom farebných fotografií lokalít a nálezov. Kniha sa zaoberá najmä dejinami Devína od doby kamenej, cez dobu železnú, obdobím Veľkej Moravy, kedy na na devínskom hradisku bránil kniža Rastislav vojsku franského kráľa a končí sa v období ranouhorského štátu. Odporúčam využiť túto príležitosť pretože podobných kníh je na Slovensku naozaj minimum. Jej kúpou tiež možno podporíte vydanie podobných publikácií aj v budúcnosti. 
 Autorkami knihy sú Veronika Plachá a Jana Hlavicová. Knihu si môžete objednať na adrese:


Telefón:02/55424975  alebo 0903 788234, cena knihy : 15.-Eur.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára